BES ve Otomatik Katılım


BES’te Otomatik Katılım Ocak 2017 itibarıyla başlıyor. Otomatik katılım uygulamasını tanımlayan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 25.08.2016 tarih ve 29812 sayılı Resmi Gazete´de yayımlandı. 

Yasaya göre  45 yaşın altındaki tüm çalışanlar işverenlerce Bireysel Emeklilik sistemine yapılacak bir emeklilik sözleşmesiyle otomatik olarak dahil edilecek ve maaşlarının %3’ünü BES’e katkı payı olarak ödeyecekler. Ek olarak 1000 TL’lik Devlet katkısı ve yönetim gider kesintisi ile giriş aidatının alınmayacak olması nedeniyle Otomatik katılımla çalışanlara emeklilik için avantajlı olarak yatırım yapma imkanı sunuluyor.

BES’te Otomatik katılım uygulaması işverenlerimiz açısından da bir bilgilenme ve hazırlık süreci gerektiriyor. Adendum olarak işverenlerin BES’te otomatik katılıma hazırlık sürecine tam destek veriyoruz. Otomatik katılımla ilgili A’dan Z’ye tüm konularda detaylı bilgi sahibi uzmanlarımızla proje bazlı faaliyet gösteriyoruz. Çalışma alanlarımız aşağıdaki gibi belirtilebilir: 

  • BES ve otomatik katılımın işleyişi ve mevzuat hakkında eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri
  • Mevzuata uygun olarak işverenin sorumluluk sahibi olduğu temel noktalar ve bunların şirketin iç süreçlerinde yolaçacağı değişikliklerin belirlenmesi ve iç operasyonel süreçlerin bu doğrultuda uygun şekilde yeniden tasarlanması.
  • Çalışanların ihtiyaçlarına uygun emeklilik planlarının seçimi ve otomatik katılım faaliyetlerinin sorunsuz yürütülmesinin sağlanması
  • Çalışanlar ve şirket personelinin BES ve otomatik katılımla ilgili olarak eğitim ve bilgilendirilmesi
imageBES danışmanlarımızla görüşmek istermisiniz