BESte Devlet Katkısı

2013 yılbaşında uygulanmaya başlayan Devlet Katkısı ile sisteme yatırdığınız her katkının %30'u kadar ek bir tutar sözleşmelerinize bağlı devlet katkısı hesabınıza devlet tarafından yatırılıyor ve burada biriktiriliyor. Tasarruf sağlanıyor. Bir yılda ödenebilecek devlet katkısı ise yıllık brüt asgari ücretin %30'u ile sınırlı. Yani yıllık brüt asgari ücrete kadar, yatırdığınız her tutar için devlet de alt hesabınıza bunun %30'unu yatırıyor.  Ayrıca katkı payının bir kerede ya da aylık olarak ödenmesinin hiçbir önemi yok.

Devlet Katkısını almak için yapılması gereken herhangi bir işlem de yok. Birden fazla emeklilik sözleşmesine sahip olsanız dahi, her sözleşme için hesabınıza yatırılması gereken devlet katkısı tutarları Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından hesaplanıyor ve Hazine’ye bildiriliyor. Hazine de bir sonraki ay başında bu tutarları emeklilik şirketine toplu olarak iletiyor, emeklilik şirketi de sizin hesabınıza aktarıyor.

Bu tutarlar devlet katkısı fonlarında, diğer Bireysel Emeklilik Fonları gibi yatırıma yönleniyor. Diğer fonlardaki gibi Takasbank, günlük değerleme gibi tüm kurallar aynen geçerli.

BES ve Otomatik Katılım için devlet katkısı uygulamaları gelecekteki birikimlerinizi arttıran önemli bir unsur. Ancak devlet katkısını hesapta görseniz bile, ayrıldığınızda tamamını alamayabilirsiniz. Sistemde uzun süre kalmanızı teşvik etmek amacıyla devlet katkısı için kademeli hak kazanma süresi uygulanıyor.

Bir sözleşme 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren,

  • En az 3 yıl sistemde kalırsa devlet katkısı ve getirilerinin %15’ine,
  • En az 6 yıl sistemde kalırsa %35’ine,
  • 10 yıl ve daha fazla sistemde kalırsa da %60’ına,

Hak kazanıyor.

Ancak 10 yıl sistemde kalıp 56 yaşını da doldurarak emekli olmayı seçerseniz veya emeklilik sisteminden vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılmanız gerekirse devlet katkısı ve getirilerinin tamamına hak kazanabiliyorsunuz. Bu durumda kendi emeklilik birikiminize devlet katkısı birikimleri de eklenerek toplam tutar üzerinden maaş ya da toplu para seçeneği sunuluyor.

Sistemde, emeklilik yatırım fonları getirilerine ek olarak devlet katkısı uygulaması ile ek gelir/getiri elde edildiği de düşünülebilir. Örneğin sistemde 3. yılını dolduran bir katılımcının emeklilik yatırım fonu getirilerine ek olarak %4,50 oranında bir gelir/getiri elde edeceği söylenebilir.       

1 Ocak 2013’ten Sonra
Sistemde Geçirilen Süre
Hak Ediş Oranı
3 yıldan 6 yıla kadar
%15 (%30'un %15’i = %4,50)
6 yıldan 10 yıla kadar
%35 (%30'un %35’i = %10,50)
10 yıl ve daha fazla
%60 (%30'un %60’ı = %18)
Emeklilik, vefat, maluliyet
%100 (%30'un %100’u = %30)


Eğer işveren, çalışanı adına BES’e katkı payı ödüyorsa bu tutarlara devlet katkısı ödenmiyor. Ancak bu tutarlar, kurumlar vergisi matrahından indiriliyor ve belli limitler dahilinde SGK’ye ücret olarak bildirilmiyor.

Kişinin ödediği BES katkıları, vergi matrahından indirilebilen hayat sigortası, sağlık sigortası, eğitim sigortası vb. limitlerde bir değişiklik yapmıyor. BES’te kişisel devlet katkısı işlemleri tamamen kişi ile emeklilik şirketi/emeklilik gözetim merkezi arasında yürütülüyor.

Kişi otomatik katılım ile BES’e girmişse, otomatik katılım dâhilinde verilen devlet katkısı, kişisel limitlere ek olarak ikinci bir brüt asgari ücret tavanı daha yaratıyor. Ayrıca eğer kişi caymamışsa 1.000 TL başlangıç devlet katkısı ödeniyor. Otomatik Katılım hakkında bilgilenmek için tıklayın.

BES’te emeklilik tarihinizde ulaşacağınız tahmini birikim ve devlet katkısı tutarlarını görmek için tıklayın.