BES’te Faaliyet Gösteren Emeklilik Şirketleri

Emeklilik şirketi, emeklilik ürünleri sunmak üzere uzmanlaşmış bir finansal kuruluştur. Faaliyet gösterebilmesi için Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda öngörülen kuruluş iznini ve faaliyet ruhsatını almış olması gereklidir. Bu izin ve ruhsat Hazine Müsteşarlığı tarafından şirket yapılabilirlik raporlarının detaylı incelenmesi ve kanunda belirtilen tüm yasal gerekliliklerin yerine getirildiğinin belirlenmesiyle verilmektedir. 

Emeklilik şirketleri, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) faaliyetlerinin yanı sıra gerekli ruhsatlara sahip olmaları koşuluyla hayat sigortalarında da faaliyet gösterebilirler.

BES’te Faaliyet Gösteren Emeklilik Şirketleri