Karşınıza Çıkabilecek Emeklilik Riskleri

Yetersiz Gelir Riski

Her birey sağlıklı ve uzun bir ömür sürerek rahat emeklilik geçirmek ister ancak bazı durumlarda çalışma hayatını sona erdirecek veya kesintiye uğratacak sağlık sorunlarıyla karşılaşılma riski mevcuttur. Bu durumda, sağlık harcamaları artarken, çalışma imkânları ve gelir de azalacaktır.

Öte yandan ekonomik koşullar da geçici olarak işsizliği gündemimize getirmektedir. Bu durumda da emeklilik için birikim yapma olanağı kalmayacak ve emeklilik yatırımlarında boşluklar oluşacaktır. 

Emekliliğe Ulaşmadan Vefat Riski

Emeklilik öncesi, çalışma hayatının sürdüğü dönemde gelir kaybı yaratabilecek ve bakmakla yükümlü olunan kişiler açısından da önem taşıyan riskleri, kişinin vefatı ve kalıcı veya geçici sürekli sakatlığı olarak sıralamak mümkündür. Çalışma döneminde vefat eden veya sakatlanan kişi geleceğine yönelik birikimlerde bulunamayacağından bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin geleceği de maddi açıdan olumsuz etkilenebilecektir.

Hayat sigortaları ile vefat ve sürekli sakatlık risklerine karşı koruma sağlamak mümkündür. Yaşınız, bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler ve finansal ihtiyaçlarınıza uygun hayat sigortası ürünleri ile tam bir güvence sağlayabilirsiniz.

Yetersiz Birikim Riski

Çalışma yaşamı sağlıklı ve sürekli şekilde devam etse de, yatırılan tutarlardan yeterince gelir elde edilememesi ve enflasyona yenilmesi her zaman mümkündür. Bu durumda, yatırımların reel getirisi negatif olacağından ileride harcanan para bugüne göre daha az mutluluk getirecektir. Dolayısıyla (özellikle genç yaşta) gerekli riski almamanın faturası ilerde çok daha ağır sonuçlar verecektir. Başka bir risk ise çalışma döneminde yeterince katkının emekliliğe yöneltilmemesi ve tüketime gitmesidir. Böyle bir durumda da emeklilikte istenen yaşam standardı sağlanamayacaktır. Birikim hesap makinası için tıklayın.

Uzun Yaşama Riski

Toplumun yarıdan çoğu yaşam sürelerini tahminde kötümser davranarak beklenen yaşam süresinden daha az yaşayacağını düşünüyor. Ne kadar yaşayacağımızı bilmemekle beraber, yaşam standartları ve tıp biliminin ilerlemesiyle insan ömrünün uzadığı da bilimsel bir gerçektir. 55-60 yaşında emekli olan bir kişinin en az 80 yaşına kadar yaşama olasılığı azımsanamayacak kadar yüksek. Haliyle, bu uzun süre bizi geçindirecek bir gelir ya da varlığa ihtiyacımız var. Bu durumdaysanız emeklilikte toplu para yerine yıllık gelir sigortalarını seçmek bu riski olabildiğince azaltacaktır.