IAS19 (Uluslararası Muhasebe Standardı 19) Değişiklikleri

Türkiye’de yaygın olarak aktüeryal değerlemeye tabi olan kıdem tazminat yükümlülüğünün aktüeryal karşılığının muhasebeleştirilmesindeki başlıca değişimler aşağıda listelenmekte;

  • Cari yıl içerisinde oluşan aktüeryal kazanç/kayıp ile geçmiş hizmet maliyeti (past service cost) rakamlarının tanımlanmasında ileriye dönük amortizasyon yöntemi kaldırıldı. 
  • Bundan böyle, cari dönem içerisinde oluşacak tüm geçmiş hizmet maliyet rakamları ile tüm aktüeryal kazanç/kayıp rakamları ilgili muhasebe kalemi ile o dönem içerisinde tamamen muhasebeleştirilecek.
  • Yeni düzenlemeler kapsamında çalışanlara sağlanan faydaların uzun dönem ve kısa dönem olarak sınıflandırılması gerekiyor. 
  • Uzun dönem sınıflandırmasına tabi olan faydaların aktüeryal karşılıklarının muhasebeleştirilme şartı aranmakta. 
  • Bu bağlamda Türkiye’de biriken ücretli izinlerin uzun dönem karşılığının da aktüeryal olarak değerlenmesi gerekiyor.


Daha detaylı bilgi için IFRS sayfasından bilgi alabilirsiniz.