SGK Emeklilik Hesaplamaları


Bu sayfada Sosyal Güvenlik Sistemi’nden (SGK) ve Bireysel Emeklilik Sistemi’nden (BES) tahmini emeklilik tarihinizi hesaplayabilirsiniz.
Emeklilik tarihinizi öğrenmek istediğiniz sistemi (SGK,BES) seçtikten sonra ilgili alanları doldurup 'Hesapla' butonuna basınız.
Doğum Tarihi

Cinsiyet
İşe Giriş Tarihi

SGK’dan Tahmini Emeklilik Tarihi

SGK’dan, 506 ve 5510 Sayılı Kanun’un ilgili maddelerine göre yaşlılık aylığı alınabilmesi için aşağıdaki 3 şartın, birlikte sağlanması gerekmektedir.

1- Sigortalılık Süresi (İlk sigorta başlangıç tarihinden itibaren geçen süre)
2- Emeklilik Yaşı
3- Prim Gün Süresi

Bu üç koşulun yerine getirileceği ilgili tarihleri, aşağıdaki menülere, doğum tarihi, cinsiyet ve ilk işe giriş tarihi bilgisini girerek bulabilirsiniz.

Tamamlanan Yaşa Göre: Yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için tamamlanması gereken yaş koşulunun yerine getirildiği tarihi belirtmektedir.

Sigortalılık Süresine Göre: İlk sigorta başlangıç tarihinden itibaren çalışma hayatında geçirilmesi gereken süre koşulunun tamamlandığı tarihi vermektedir. Erkekler: 25 Yıl, Kadınlar: 20 Yıl.

Prim Ödeme Gün Süresine Göre: Ödenmesi gereken prim gün süresi koşulunun yerine gerildiği tarihi vermektedir. (İlk sigorta başlangıç tarihinden itibaren aralıksız prim ödemesinin yapıldığı varsayılmıştır.)

Yaşlılık Aylığının bağlanması için ilgili koşulların yerine getirildiği tarihler; işe giriş tarihinden itibaren aralıksız çalışıldığı varsayımı altında belirlenmiş ve herhangi bir yıpranma payı ile fiili hizmet zammı hesaplamaları göz önünde bulundurulmamıştır.

BES’ten Tahmini Emeklilik Tarihi

Bireysel emeklilik sisteminden emekli olabilmeniz için aşağıdaki 2 şartın birlikte sağlanması gerekmektedir.

• Sistemde en az 10 yıl kalınması,
• 56 yaşın tamamlanması

3
4