Aktüeryal Değerlemenin Farkı Nedir?

Kıdem tazminatına ilişkin aktüeryal değerleme aşağıdaki esaslara göre yapılır.

  • Finansal varsayımlar piyasa şartları ile uyumlu, muhasebe standartlarına uygun belirlenir,
  • Demografik varsayımlar müşteri verileri ile tutarlı, sektörel hareketler ile uyumlu belirlenir,
  • Aktüeryal değerlemelerde “Öngörülen Birim Kredi Metodu” kullanılır,
  • Aktüeryal kazanç/zarar miktarları doğru ve açık şekilde açıklanır,
  • Demografik yapı üzerindeki olağanüstü haller muhasebe tablolarına yansıtılabilir,
  • Aktüeryal bir değerleme ile gelecek finansal yılların projeksiyonu (cari hizmet maliyeti, faiz maliyeti veya toplam gelir/gider maliyeti gibi) yapılabilir,
  • Sadece kıdem tazminatı değil Tanımlanmış Fayda Planlarının hepsi için aktüeryal değerleme zorunludur,
  • Sicilli bir aktüer imzası “Aktüeryal Değerleme Raporu” nun güvenilirliğini sağlar.