Emeklilikte Maaş, Ne Zaman Emekli Olurum?

Emeklilik dönemi, yıllar boyunca emeklilik için yapılan tasarruflarla oluşan toplam birikim tutarının geri ödenmeye başladığı ve katılımcının hayatında bir dönüm noktası olarak kabul edilen bir dönemdir. Özellikle ülkemizde artan yaşam süreleri nedeniyle, kişiler emeklilik ihtiyaçlarını olması gerekenden daha az tahmin etmekteler.  Bu yüzden, koşulları sağlasanız bile, çalışmaya devam etmeniz durumunda, BES ödemelerine de devam etmeniz tavsiye edilmektedir Bu durumda, katkı payı yatırma, fon değişikliği, devlet katkısı alma gibi haklarınız devam eder. Ancak emekli olduktan sonra, katkı payı yatırma ve bu katkılardan devlet katkısı alma hakkınız sona erecektir. Emeklilik harcamalarını göz önünde bulundurarak emeklilik seçeneğini kullanmak önemli bir dönüm noktasıdır.

Ne Zaman Emekli Olurum?

BES ve SGK Emeklilik tarihinizi hesaplamak için buraya tıklayın.

SGK Emeklilik Maaşınızı hesaplamak için buraya tıklayın.

BES’ten emekli olmak istediğinizde (BES’te en az 10 yıl ve 56 yaş dolduğunda), emeklilik için 3 seçeneğiniz mevcuttur.

1.Toplu Para: Birikimlerinizin tamamını veya bir kısmını toplu olarak alabilirsiniz.

2.Programlı Geri Ödeme: Emeklilik gelir planı kapsamında hazırlanacak bir program çerçevesinde aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık dönemlerde belirli bir süreyle toplam birikimleriniz geri ödenir.

3.Yıllık Gelir Sigortası: Bir emeklilik şirketinden veya hayat sigortası şirketinden Yıllık Gelir Sigortası yaptırabilirsiniz.

Emeklilik ürünleri emeklilik gelir planları ve yıllık hayat sigortaları olarak farklı uygulamalar içermektedir.

Emekli olduğunuzda ekonomik bakış açınıza ve kendi yatırım tercihinize göre bu farklı geri ödeme yöntemlerinden birini seçebilir veya toplam birikim tutarınızı bu üç yöntem arasında paylaştırarak farklı şekillerde geri ödeme alabilirsiniz. Örneğin emeklilik anında 500 bin TL’si olan bir katılımcı, bunun 100 bin TL’sini emeklilik anında toplu olarak alırken, 400 bin TL’sini maaş almak üzere Programlı Geri Ödeme sistemine aktarabilir.

Toplu Para

Bu seçenekte, tüm birikimleriniz yasal kesintiler yapıldıktan sonra tarafınıza toplu olarak ödenir. Emeklilikte gelecek belirsiz olduğundan ve kişinin finansal araçlar konusundaki takibi azalacağından, tüm tutarın toplu olarak alınması bazı riskleri de beraberinde getireceğinden, istisnalar dışında, önerilmemektedir.

Programlı Geri Ödeme

Programlı geri ödeme seçeneğinde emekli olacak katılımcı BES’te kalır, plan değişikliği yaparak Emeklilik Gelir Planına geçer ve birikimlerini plandaki programlı geri ödeme seçeneğine bağlı olarak birikimler tükenene kadar maaşlar halinde geri alır. Ancak bu süre içinde yeni katkı yatıramaz ve dolayısıyla devlet katkısı da alamaz. Kişi isterse programlı geri ödeme alırken de fonlarını yılda altı kez, emeklilik şirketini de genel kurallar çerçevesinde değiştirebilir. Emeklilik Birikimi kişinin kendi kontrolündedir.

Programlı geri ödemede emekli gelir/maaş almak istediği süreyi ya da maaş tutarını belirleyebilir. Örneğin emekli, toplam birikimini 20 yıl boyunca aylık maaşlar olarak geri ödenmesini talep edebilir. Ya da aylık olarak belli bir tutarı almak istediğini söyleyebilir. Bu durumda birikimin tükenene kadar aylık belirli tutarda ödeme yapılabilir. Maaşlar sabit tutarlı, döviz ya da enflasyon gibi bir endekse bağlı olarak belirlenebilir veya geri ödeme programı yılda iki kez değiştirilebilir. Maaşların yanında talep edilirse, emekliye toplu ara ödemeler de yapılabilir. Bu durumda, birikim tükendiğinde maaş da sona erecektir.

Emeklilik gelir planlarının seçilmesi halinde birikimleriniz BES yatırım fonlarında değerlendirilmeye devam edeceğinden, bu süre zarfında da yatırım fonlarının getirilerinin düzenli takibi ve gerektiğinde fon dağılım değişikliği yapılması önerilir. Bu, emeklilik harcamaları için önemli bir durumdur.

Kişi maaş alırken vefat ederse, kalan birikimler varislerine toplu halde ödenir.

Emeklilik Gelir Planı kapsamında yapılan her bir geri ödeme tutarının, sistemde elde edilen getirisine isabet eden kısmı üzerinden %5 oranında gelir vergisi kesintisi yapılır.

Yıllık Gelir Sigortaları (Anuiteler)

Yıllık Gelir Sigortaları, BES katılımcılarının veya herhangi bir bireyin emekliliğinde veya öncesinde düzenli gelir almak için tercih edebileceği bir hayat sigortası ürünüdür. Yıllık Gelir Sigortaları’nda sigortalının belirli bir sigorta primi (toplam birikim tutarı) karşılığında, hayat sigorta şirketi veya emeklilik şirketinden ömür boyu veya dilediği süre boyunca düzenli olarak periyodik (aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık) gelir/maaş alması söz konusudur. 

Bu seçeneğin Programlı Geri Ödeme’den farkı, ilkinde kişi sadece kendi birikimiyle sınırlı iken, Yıllık Gelir Sigortasında süre bitene kadar (vefat veya poliçede belirlenmiş süre) sigorta şirketi maaş ödemek zorundadır.

Ancak henüz ülkemizde bu konuda ürün sunan emeklilik/sigorta şirketi bulunmamaktadır.


Emekliliğinizi planlamanıza yardımcı olmamızı ister misiniz? Üyelik için lütfen tıklayın.